Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 2 Hodiny 1 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 2 Hodiny 2 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 2 Hodiny 3 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 2 Hodiny 4 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 2 Hodiny 5 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 2 Hodiny 7 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 2 Hodiny 8 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 2 Dny 1 Hodiny
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 2 Dny 1 Hodiny
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 2 Dny 1 Hodiny
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 2 Dny 1 Hodiny
12HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 2 Dny 4 Hodiny
13Hội thao HMU Bảng Nữ 2 Dny 5 Hodiny
14Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 4 Dny 13 Hodiny
15Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 4 Dny 13 Hodiny
168x Vs 7x 5 Dny 18 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 5 Dny 22 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 5 Dny 23 Hodiny
28Hội thao Nữ test 6 Dny 8 Hodiny
29giải hội thao 6 Dny 8 Hodiny
30HỘI THAO 6 Dny 9 Hodiny
31Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH 6 Dny 12 Hodiny
32Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NU 6 Dny 13 Hodiny
33Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NAM 6 Dny 13 Hodiny
34Test 7 Dny
35Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 Bảng Nam 7 Dny 12 Hodiny
36Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 Bang Nu 7 Dny 12 Hodiny
37Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP 8 Dny 10 Hodiny
38Giải cờ vua trực tuyến hướng đến giải trẻ toàn quốc năm 2021 Bảng OPEN 13 Dny 2 Hodiny
39Giải cờ vua trực tuyến hướng đến giải trẻ toàn quốc năm 2021 Bảng U11 13 Dny 2 Hodiny
40Giải cờ vua trực tuyến hướng đến giải trẻ toàn quốc năm 2021 Bảng U09 13 Dny 2 Hodiny
41Giải cờ vua trực tuyến hướng đến giải trẻ toàn quốc năm 2021 Bảng U07 13 Dny 2 Hodiny
42BUỔI TẬP LỚP SÁNG CHỦ NHẬT-NHATRANG CHESS 13 Dny 17 Hodiny
43Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 14 Dny 4 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2021 - CHẶNG T11 16 Dny 2 Hodiny
45GIAO LƯU CỜ VUA VUILACHINH LẦN 2 16 Dny 12 Hodiny
46Giải cờ vua trực tuyến hướng đến giải trẻ toàn quốc năm 2021 16 Dny 13 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA TRỰC TUYẾN CÁC TRUNG TÂM, CÂU LẠC BỘ VÀ TRƯỜNG CỜ 2021 OPEN 18 Dny 8 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA TRỰC TUYẾN CÁC TRUNG TÂM, CÂU LẠC BỘ VÀ TRƯỜNG CỜ 2021 U13 18 Dny 10 Hodiny
49Giải cờ tướng Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần IX năm 2021 19 Dny 4 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA TRỰC TUYẾN CÁC TRUNG TÂM, CÂU LẠC BỘ VÀ TRƯỜNG CỜ 2021 U09 19 Dny 7 Hodiny
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 28.09.2021 14:51
PixFuture exclusive partner, tiráž