Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI CỜ VUA NHANH MC CHESS - TRANH CUP LẦN IV BẢNG U6 5 Timer 12 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG CCB 2022 8 Timer 37 Min.
3GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CLB "TLG CHESS" MỞ RỘNG T12/2022 _ DANH SÁCH TẠM THỜI 10 Timer 20 Min.
4giải cờ vua cấp trường mầm non Thủy Tiên Đà Nẵng 13 Timer 28 Min.
5Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 12 năm 2022 13 Timer 37 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 4 & 5 13 Timer 46 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NỮ LỚP 2 & 3 13 Timer 47 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 5 13 Timer 47 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 3 13 Timer 47 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 1 13 Timer 47 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 2 13 Timer 48 Min.
12GIẢI CỜ VUA NHANH MC CHESS - TRANH CUP LẦN IV BẢNG U10 14 Timer 11 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TRƯỜNG TH TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG - NAM LỚP 4 14 Timer 26 Min.
14Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nu17-18 16 Timer 3 Min.
15Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nu16 16 Timer 3 Min.
16Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nu14-15 16 Timer 3 Min.
17Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nu12-13 16 Timer 3 Min.
18Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nu10-11 16 Timer 3 Min.
19Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nu6-9 16 Timer 4 Min.
20Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nam17-18 16 Timer 4 Min.
21Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nam16 16 Timer 4 Min.
22Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nam14-15 16 Timer 4 Min.
23Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nam12-13 16 Timer 4 Min.
24Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nam10-11 16 Timer 5 Min.
25Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc giang 2022-2023 Nam6-9 16 Timer 5 Min.
26GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC, ĐH HUẾ LẦN X NH 2022-2023 BẢNG NAM 1 Dage
27ROYAL RATED CHESS 13TH 1 Dage 1 Timer
28Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2014 1 Dage 5 Timer
29Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2011-Open 1 Dage 6 Timer
30Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2016 1 Dage 6 Timer
31Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2013 1 Dage 6 Timer
32Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2012 1 Dage 6 Timer
33Giải cờ vua An Dương Vương mở rộng - Bảng 2015 1 Dage 6 Timer
34CHUYENNGUYENTRAI CHESS CHAMPIONSHIP 2022 - BẢNG NAM 1 Dage 6 Timer
35GIẢI TẬP HUẤN CỜ TƯỚNG LẦN 2 NĂM 2022 1 Dage 7 Timer
36GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SINH VIÊN, HỌC SINH TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NAM SINH VIÊN 1 Dage 7 Timer
37Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U9 Nam 1 Dage 7 Timer
38Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U6 Nữ 1 Dage 7 Timer
39Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U13 Nam 1 Dage 7 Timer
40Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U7 Nữ 1 Dage 7 Timer
41Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U6 Nam 1 Dage 7 Timer
42Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U13 Nữ 1 Dage 7 Timer
43Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U9 Nữ 1 Dage 7 Timer
44Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U11 Nữ 1 Dage 7 Timer
45Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U11 Nam 1 Dage 7 Timer
46Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - Nhóm Vô Địch 1 Dage 7 Timer
47Giải cờ vua Gia Định mở rộng Lần 1 năm 2022 - U7 Nam 1 Dage 7 Timer
48GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CỜ VUA SINH VIÊN, HỌC SINH TPHCM MỞ RỘNG NĂM 2022 NỮ SINH VIÊN 1 Dage 7 Timer
49CHUYENNGUYENTRAI CHESS CHAMPIONSHIP 2022 - BẢNG NỮ 1 Dage 7 Timer
50GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC, ĐH HUẾ LẦN X NH 2022-2023 BẢNG NỮ 1 Dage 8 Timer