Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 0 Minutter
2Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nữ 15 Timer 32 Min.
3Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh đôi nam nữ 15 Timer 34 Min.
4Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nam 15 Timer 42 Min.
5Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp đôi nam nữ 17 Timer 29 Min.
6Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nam 21 Timer 48 Min.
7Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nữ 22 Timer 28 Min.
8Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nam 1 Dage 2 Timer
9Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nữ 1 Dage 11 Timer
10ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 3 Dage 14 Timer
11ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ NHANH 3 Dage 14 Timer
12ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ CHỚP 3 Dage 14 Timer
13ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ NHANH 3 Dage 14 Timer
14ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dage 15 Timer
15ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dage 15 Timer
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 4 Dage 14 Timer
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 4 Dage 14 Timer
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 4 Dage 14 Timer
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 4 Dage 14 Timer
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 4 Dage 14 Timer
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 4 Dage 14 Timer
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 4 Dage 14 Timer
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 7 Dage 11 Timer
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 7 Dage 11 Timer
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 7 Dage 11 Timer
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 7 Dage 11 Timer
27HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 7 Dage 14 Timer
28Hội thao HMU Bảng Nữ 7 Dage 14 Timer
29Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 9 Dage 23 Timer
30Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 9 Dage 23 Timer
318x Vs 7x 11 Dage 4 Timer
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 11 Dage 8 Timer
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 11 Dage 8 Timer
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 11 Dage 8 Timer
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 11 Dage 8 Timer
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 11 Dage 8 Timer
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 11 Dage 8 Timer
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 11 Dage 8 Timer
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 11 Dage 8 Timer
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 11 Dage 8 Timer
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 11 Dage 8 Timer
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 11 Dage 9 Timer
43Hội thao Nữ test 11 Dage 18 Timer
44giải hội thao 11 Dage 18 Timer
45HỘI THAO 11 Dage 18 Timer
46Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH 11 Dage 22 Timer
47Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NU 11 Dage 23 Timer
48Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NAM 11 Dage 23 Timer
49Test 12 Dage 10 Timer
50Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 Bảng Nam 12 Dage 22 Timer