Wybranie turnieju

Sortowanie według

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrNazwa turniejuOstatnia aktualizacja strony
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 3 Hours 8 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 16 Hours 40 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 16 Hours 57 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 13 17 Hours 30 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 17 Hours 33 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 17 Hours 40 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 17 Hours 40 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 17 Hours 40 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 17 Hours 41 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 17 Hours 41 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 17 Hours 41 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 17 Hours 42 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 17 Hours 42 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 17 Hours 42 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 17 Hours 42 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 17 Hours 42 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 17 Hours 43 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 18 Hours 11 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 18 18 Hours 12 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 18 Hours 12 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 18 18 Hours 12 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 18 Hours 13 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 18 Hours 13 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 18 Hours 13 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 18 Hours 14 Min.
26Giải đấu tuyển chọn U15 18 Hours 31 Min.
27U10 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ VI 19 Hours 13 Min.
28U6 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ VI 19 Hours 22 Min.
29U8 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ VI 19 Hours 23 Min.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC QUỐC GIA 2022 20 Hours 13 Min.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 23 Hours 6 Min.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 23 Hours 7 Min.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 11 23 Hours 7 Min.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 18 23 Hours 11 Min.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20 23 Hours 46 Min.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 15 23 Hours 46 Min.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 23 Hours 46 Min.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11 23 Hours 46 Min.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 9 23 Hours 47 Min.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 7 23 Hours 47 Min.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20 23 Hours 47 Min.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 18 23 Hours 47 Min.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 9 23 Hours 47 Min.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 7 23 Hours 47 Min.
45U12 - OPEN GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ VI 1 Days
46Hanoi IM chess tournament 2022 1 Days 12 Hours
47Đường đến đỉnh vinh quang lần 18 Nội dung cờ nhanh 1 Days 13 Hours
48Đường đến đỉnh vinh quang lần 18 Nội dung cờ chớp 1 Days 13 Hours
49GIẢI CỜ VUA ROYALCHESS SUPERFINAL LẦN 4 - 2022 1 Days 15 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH SUNCLUB MỞ RỘNG LẦN 2 - NĂM 2022 - BẢNG NAM U12 1 Days 17 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2022 Heinz Herzog, CMS-Version 05.07.2022 11:54
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use