Giải/Nội_dung_thi_đấu

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Indonesia (INA)

Flag INA
SốGiảiCập nhật
1PEKAN OLAH RAGA GURU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 14 giờ 1 phút
2PEKAN OLAH RAGA GURU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 14 giờ 2 phút
3MANDAU CHESS CLUB & DURI CHEVRON CHESS CLUB-2014, DURI-RIAU (OPEN SENIOR) 1 ngày 12 giờ
4MANDAU CHESS CLUB & DURI CHEVRON CHESS CLUB-2014, DURI-RIAU (YUNIOR U-17) 1 ngày 12 giờ
5TURNAMEN UMROH PAK INDRA 2 ngày 16 giờ
6PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRI KELOMPOK UMUR 11 - 12 TAHUN 2 ngày 17 giờ
7PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRI KELOMPOK UMUR 13 - 14 TAHUN 2 ngày 17 giờ
8PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRI KELOMPOK UMUR 7 - 8 TAHUN 2 ngày 17 giờ
9PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRI KELOMPOK UMUR 6 TAHUN 2 ngày 17 giờ
10PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRI KELOMPOK UMUR 9 - 10 TAHUN 2 ngày 17 giờ
11PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRI KELOMPOK UMUR 15 - 16 TAHUN 2 ngày 17 giờ
12PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 17 - 18 TAHUN 2 ngày 17 giờ
13PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 6 TAHUN 2 ngày 17 giờ
14PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 13 - 14 TAHUN 2 ngày 17 giờ
15PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 11 - 12 TAHUN 2 ngày 17 giờ
16PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 9 - 10 TAHUN 2 ngày 17 giờ
17PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 7 - 8 TAHUN 2 ngày 17 giờ
18PIALA KONI SURABAYA TAHUN 2014 PUTRA KELOMPOK UMUR 15 - 16 TAHUN 2 ngày 17 giờ
19Kejurnas Catur Ke-44 / 2014 Makassar Catur Cepat - Senior Putri 3 ngày 9 giờ
20Kejurnas Catur Ke-44 / 2014 Makassar Catur Cepat - Junpi ( A-D ) 3 ngày 9 giờ
21Kejurnas Catur Ke-44 / 2014 Makassar Catur Cepat - Junpi ( E-G ) 3 ngày 9 giờ
22Kejurnas Catur Ke-44 Tahun 2014 Veteran 3 ngày 9 giờ
23Kejurnas Catur Ke-44 Tahun 2014 Junpi-D (13) 3 ngày 9 giờ
24Kejurnas Catur Ke-44 Tahun 2014 Junpi-B (17) 3 ngày 9 giờ
25Kejurnas Catur Ke-44 Tahun 2014 Junpi-C (15) 3 ngày 9 giờ
26Kejurnas Catur Ke-44 Tahun 2014 Junpi-F (9) 3 ngày 9 giờ
27Kejurnas Catur Ke-44 Tahun 2014 Junpi-G (7) 3 ngày 9 giờ
28KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < TERBUKA KILAT > 3 ngày 10 giờ
29KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR - KILAT < YUNPA A - D > 3 ngày 10 giờ
30KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR - KILAT < YUNPA E - G > 3 ngày 10 giờ
31KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR - CEPAT < YUNPA A - D > 3 ngày 10 giờ
32KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR - CEPAT - < YUNPA E - G > 3 ngày 10 giờ
33KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < TERBUKA > 3 ngày 10 giờ
34KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA A > 3 ngày 10 giờ
35KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA B > 3 ngày 10 giờ
36KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA C > 3 ngày 10 giờ
37KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA D > 3 ngày 10 giờ
38KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA E > 3 ngày 10 giờ
39KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA F > 3 ngày 10 giờ
40KEJURNAS CATUR KE-44 TH 2014 MAKASSAR < YUNPA G > 3 ngày 10 giờ
41FORGA KE-IV DPD PERPAMSI JAWA TENGAH 3 ngày 17 giờ
42PEKAN OLAHRAGA DAERAH JAWA BARAT X II TAHUN 2014 4 ngày 19 giờ
43PEKAN OLAHRAGA DAERAH JAWA BARAT X II TAHUN 2014 4 ngày 19 giờ
44PEKAN OLAHRAGA DAERAH JAWA BARAT XII TAHUN 2014 4 ngày 19 giờ
45PEKAN OLAHRAGA DAERAH JAWA BARAT XII TAHUN 2014 4 ngày 19 giờ
46BLIND CHESS RAPID TOURNAMENT PORPROV IV BANTEN 5 ngày 13 giờ
47PEKAN OLAH RAGA PROVINSI IV BANTEN CEPAT PUTRA 5 ngày 20 giờ
48PEKAN OLAH RAGA PROVINSI IV BANTEN STANDAR PUTRI 5 ngày 20 giờ
49PEKAN OLAH RAGA PROVINSI IV BANTEN CEPAT PUTRI 5 ngày 22 giờ
50TURNAMENT CATUR PORPROV IV BANTEN MIX CEPAT 5 ngày 22 giờ