Chọn Liên đoàn

Chọn Liên đoàn: Indonesia (INA)

Flag INA

Các giải đấu vừa được tải lên (xếp theo thời gian gần nhất)

SốGiảiCập nhật
1JAPFA WOMEN CHESS MATCH 4 giờ 41 phút
2JAPFA GRANDMASTER TOURNAMENT 2014 4 giờ 42 phút
39 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - VETERAN 5 giờ 22 phút
49 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRA 5 giờ 23 phút
59 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 18 5 giờ 23 phút
69 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 14 5 giờ 23 phút
79 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 10 5 giờ 23 phút
89 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRI 5 giờ 23 phút
99 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPI 18 5 giờ 23 phút
109 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPI 14 5 giờ 23 phút
119 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPI 10 5 giờ 23 phút
129 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - ANTAR INSTANSI ( BEREGU ) 5 giờ 24 phút
139 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRA 11 giờ 32 phút
149 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 18 11 giờ 32 phút
159 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 14 11 giờ 32 phút
169 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 10 11 giờ 32 phút
178 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2013 - ANTAR INSTANSI ( BEREGU ) 1 ngày 1 giờ
189 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRA 1 ngày 1 giờ
199 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 18 1 ngày 1 giờ
209 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 14 1 ngày 1 giờ
219 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 10 1 ngày 1 giờ
22OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) KEL.PUTRA TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 1 ngày 3 giờ
23OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) KEL.PUTRI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 1 ngày 3 giờ
249 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 14 2 ngày 2 giờ
259 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 10 2 ngày 2 giờ
269 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 18 2 ngày 2 giờ
279 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRA 2 ngày 2 giờ
288 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2013 - ANTAR INSTANSI ( BEREGU ) 2 ngày 2 giờ
299 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPI 10 3 ngày 2 giờ
309 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPI 14 3 ngày 2 giờ
319 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPI 18 3 ngày 2 giờ
329 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRI 3 ngày 2 giờ
339 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 10 3 ngày 2 giờ
349 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 14 3 ngày 2 giờ
359 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - JUNPA 18 3 ngày 2 giờ
369 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - SENIOR PUTRA 3 ngày 2 giờ
379 th JAPFA CHESS FESTIVAL 2014 - ANTAR INSTANSI ( BEREGU ) 3 ngày 2 giờ
38LIGA CATUR JATENG SERI 4 TAHUN 2014 BANJARNEGARA DIVISI 1 PUTRA 3 ngày 6 giờ
39LIGA CATUR JATENG SERI 4 TAHUN 2014 BANJARNEGARA DIVISI 2 PUTRA 3 ngày 6 giờ
40LIGA CATUR JATENG SERI 4 TAHUN 2014 BANJARNEGARA DIVISI 3 PUTRA 3 ngày 6 giờ
41LIGA CATUR JATENG SERI 4 TAHUN 2014 BANJARNEGARA DIVISI 1 PUTRI 3 ngày 6 giờ
42LIGA CATUR JATENG SERI 4 TAHUN 2014 BANJARNEGARA DIVISI 2 PUTRI 3 ngày 6 giờ
43LIGA CATUR JATENG SERI 4 TAHUN 2014 BANJARNEGARA DIVISI 3 PUTRI 3 ngày 6 giờ
44KEJURPROV CATUR SENIOR KE 47 TAHUN 2014 # PUTRA # 4 ngày 8 giờ
45KEJURPROV CATUR SENIOR KE 47 TAHUN 2014 # PUTRI # 4 ngày 10 giờ
46TASPEN Anniversary IX Tahun 2014 Catur Standar Beregu 6 ngày
47O2SN CABOR CATUR JAWA TENGAH 2014 KLASIK SMP PUTRA 8 ngày 3 giờ
48O2SN CABOR CATUR JAWA TENGAH 2014 KLASIK SMP PUTRI 8 ngày 3 giờ
49O2SN CABOR CATUR JAWA TENGAH 2014 KLASIK SD PUTRA 8 ngày 3 giờ
50O2SN CABOR CATUR JAWA TENGAH 2014 KLASIK SD PUTRI 8 ngày 3 giờ