Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Indonesia (INA)

Flag INA
SốGiảiCập nhật
1Percasi Christmas Cup 2016 2 giờ 44 phút
2Kejuaraan Open Chess Beregu Kota Ambon 2017 "PERCASI CUP" 17 giờ 48 phút
3Turnamen Open Chess Klasik Senior Kota Ambon 2017 "PERCASI CUP" 17 giờ 49 phút
4Kejuaraan Beregu Hari Amal Bakti (HAB) Ke 71 Kemenag RI 2017 Kelompok PUTRA 22 giờ 38 phút
5OPEN TOURNAMEN CATUR NON MASTER TROPHY FORMABEM TAHUN 2017 1 ngày
6Kejuaraan Catur Hari Amal Bakti (HAB) Ke 71 Kemenag RI 2017 Kelompok PUTRI 1 ngày 22 giờ
7Kejuaraan Beregu Hari Amal Bakti (HAB) Ke 71 Kemenag RI 2017 Kelompok PUTRA 1 ngày 22 giờ
8Kejuaraan Catur Hari Amal Bakti (HAB) Ke 71 Kemenag RI 2017 Kelompok PUTRI 2 ngày 23 giờ
9KEJUARAAN CATUR TERBUKA GUBERNUR GORONTALO CUP III 2017 3 ngày 9 giờ
10Kejuaraan Open Chess Klasik Junior Kota Ambon "PERCASI CUP" 3 ngày 22 giờ
11HN TURNAMENT CATUR CEPAT SAMARINDA 2017 4 ngày 7 giờ
12OPEN TURNAMENT CATUR CEPAT PERCASI KABUPATEN BANYUMAS CUP I 4 ngày 13 giờ
13LIGA CATUR JOGJAKARTA CUP 5 PERCASI KABUPATEN SLEMAN UMUM 4 ngày 20 giờ
14LIGA CATUR JOGJAKARTA CUP 5 PERCASI KABUPATEN SLEMAN PUTRA 4 ngày 20 giờ
15LIGA CATUR JOGJAKARTA CUP 5 PERCASI KABUPATEN SLEMAN PUTRI 4 ngày 20 giờ
16MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (SD KLS 1-2-3 PUTRI) 4 ngày 21 giờ
17MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (SD KLS 1-2-3 PUTRA) 4 ngày 21 giờ
18MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (SD KLS 4-5-6 PUTRI) 4 ngày 21 giờ
19MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (SD KLS 4-5-6 PUTRA) 4 ngày 21 giờ
20MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (RAPID SMP PUTRI) 4 ngày 21 giờ
21MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (RAPID SMP PUTRA) 4 ngày 21 giờ
22MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (RAPID SMA PUTRI) 4 ngày 21 giờ
23MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (RAPID SMA PUTRA) 4 ngày 21 giờ
24MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (RAPID OPEN SENIOR) 4 ngày 21 giờ
25KEJURKAB CATUR MAJALENGKA 2017 SENIOR 4 ngày 21 giờ
26TOURNAMENT CATUR YUNIOR NABIL CUP 2017 KU-16 4 ngày 22 giờ
27TOURNAMENT CATUR YUNIOR NABIL CUP 2017 KU-13 4 ngày 22 giờ
28TOURNAMENT CATUR YUNIOR NABIL CUP 2017 KU-10 4 ngày 22 giờ
29KEJURKAB CATUR MAJALENGKA 2017 JUNIOR 5 ngày
30MANDAU & DURI CHEVRON CHESS CLUB SERI-6 THN 2017, DURI RIAU (RAPID SD KLS 4-5-6) 7 ngày 22 giờ
31KEJUARAAN CATUR JOGJA ISTIMEWA 2016 8 ngày 2 giờ
32Seleksi Aksioma MTs Kota Kediri (Putra) 10 ngày 1 giờ
33Seleksi Aksioma MTs Kota Kediri (Putri) 10 ngày 1 giờ
34KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI G (U7) PUTRI 11 ngày 3 giờ
35KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI F (U9) PUTRI 11 ngày 3 giờ
36KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI E (U11) PUTRI 11 ngày 3 giờ
37KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI D (U13) PUTRI 11 ngày 3 giờ
38KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI C (U15) PUTRI 11 ngày 3 giờ
39KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI A (U19) PUTRI 11 ngày 3 giờ
40KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI G (U7) PUTRA 11 ngày 3 giờ
41KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI F (U9) PUTRA 11 ngày 3 giờ
42KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI E (U11) PUTRA 11 ngày 3 giờ
43KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI D (U13) PUTRA 11 ngày 3 giờ
44KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI C (U15) PUTRA 11 ngày 3 giờ
45KEJUARAAN CATUR SERAYU CUP JUNIOR VII/2016 KARESIDENAN BANYUMAS KATEGORI A (U19) PUTRA 11 ngày 3 giờ
46KEJURDA 11 ngày 18 giờ
47Seleksi PORPROV Putri 12 ngày 16 giờ
48TURNAMEN CATUR PIC CUP I TAHUN 2017 PAGUYUBAN INSAN CATUR 18 ngày 19 giờ
49INVITASI TURNAMEN CATUR CEPAT G-20 PIALA MAKMUR JAYA PAKUSARI 19 ngày
50Open Tournament Percasi Malang 2016 19 ngày 12 giờ
Advertisement