Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nữ 1 Horas 40 Min.
2Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh đôi nam nữ 1 Horas 42 Min.
3Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nam 1 Horas 50 Min.
4Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 2 Horas 16 Min.
5Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp đôi nam nữ 3 Horas 37 Min.
6Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nam 7 Horas 56 Min.
7Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nữ 8 Horas 36 Min.
8Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nam 12 Horas 51 Min.
9Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nữ 21 Horas 49 Min.
10ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 3 Días 1 Horas
11ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ NHANH 3 Días 1 Horas
12ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ CHỚP 3 Días 1 Horas
13ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ NHANH 3 Días 1 Horas
14ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Días 1 Horas
15ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Días 1 Horas
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 4 Días
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 4 Días
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 4 Días
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 4 Días
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 4 Días
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 4 Días
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 4 Días
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 6 Días 21 Horas
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 6 Días 21 Horas
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 6 Días 21 Horas
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 6 Días 21 Horas
27HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 7 Días
28Hội thao HMU Bảng Nữ 7 Días 1 Horas
29Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 9 Días 9 Horas
30Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 9 Días 9 Horas
318x Vs 7x 10 Días 14 Horas
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 10 Días 18 Horas
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 10 Días 18 Horas
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 Días 18 Horas
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 Días 18 Horas
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 10 Días 18 Horas
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 Días 18 Horas
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 10 Días 18 Horas
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 10 Días 18 Horas
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 10 Días 18 Horas
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 10 Días 18 Horas
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 10 Días 19 Horas
43Hội thao Nữ test 11 Días 4 Horas
44giải hội thao 11 Días 4 Horas
45HỘI THAO 11 Días 5 Horas
46Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH 11 Días 8 Horas
47Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NU 11 Días 9 Horas
48Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NAM 11 Días 9 Horas
49Test 11 Días 20 Horas
50Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 Bảng Nam 12 Días 8 Horas